Maksts nazim

Vēl viena maksts nazim. Pēc šī dizaina maksts ir vieglāka nekā iepriekšējā (ādas maksts nazim) un nav tik masīva. 
Šī maksts tapa saliekamajam darba nazim. Nazis turas iekšā un nekrīt ārā arī bez aiztaisīšanas.
Komentāri