Ugunskrusts jeb Pērkona krusts

Stilizēts  Ugunskrusts jeb Pērkonkrusts.
Latviešu mitoloģijā Ugunskrusts simbolizē gaismu, uguni, veselību un labklājību.
Šī zīme mums var kalpot gan kā sargs, gan kā enerģijas avots, gan kā informatīvais kanāls, gan kā harmonizētājs.


Komentāri